PEMAKANAN

Pemakanan adalah perkara yang sangat  penting di dalam mempengaruhi kesihatan seseorang. Memakan makanan yang betul membantu di dalam pembinaan badan yang sihat dan kesilapan di dalam pemilihan makanan boleh mengakibatkan kerosakan badan dan kedatangan gejala-gejala penyakit yang pelbagai. Perubahan kaedah (trend) pemakanan telah mempengaruhi perubahan corak kesihatan masyarakat dengan ketara sekali.

Maklumat lanjut juga di dapati di dalam dokumen berikut:
1) Komposisi makanan yang betul
2) Bahaya gula
3) Cara pemakanan yang betul
4) Minyak kelapa